Herajärvi-seuran toiminta

Herajärvi-seura perustettiin kesällä 2003 kokoamaan yhteen järven vaikutusalueella asuvia ja vapaa-aikaansa viettäviä ihmisiä, yrittäjiä sekä muita alueen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja parantaa Herajärven alueen yhteisten asioiden hoitoa sekä paikallisten ja alueellisten seudun elinvoimaisuutta edistävien kehittämishankkeiden toteuttamista.

Herajärvi-seura pyrkii myös vaalimaan yhteistä vesistöä ja sen kuntoa yhdessä kalastuskunnan kanssa. Yhteisten tapahtumien, erilaisten tilaisuuksien ja aluetta koskevan historiallisen tiedon keräämisen kautta Herajärvi-seura pyrkii vahvistamaan ihmisten yhteishenkeä ja omatoimisuutta sekä lisäämään kotiseututietoisuutta ja edistämään kulttuuria ja viihtyvyyttä.

Herajärvi-seura pitää yhteyttä jäseniinsä jäsenkirjeiden ja lehti-ilmoitusten kautta sekä ylläpitää aktiivisesti kotisivuja. Yhdistys toivottaa kaikki Herajärvestä ja sen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja tahot tervetulleiksi Herajärvi-seuran jäseniksi!

Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan!

Yhteystiedot ja lisätietoja

Talvista maisemaa Herajärveltä. Kuva ?

Dokumentteja

Viralliset säännöt