Tietoa Herajärvestä

Pohjois-Karjalassa, Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueella sijaitseva noin 14 km pitkä ja leveimmältä kohdaltaan Yläselällä reilun kilometrin levyinen Herajärvi on kirkasvetisyydestään kuulu järvi.

Herajärveä reunustavat korkeat vaarajonot, jotka antavat alueelle sen ainutlaatuiset tunnuspiirteet. Itäpuolella järveä kohoavat vaarat, jotka jatkuvat kohti Kolin kukkuloita ja erottavat Herajärven vedet 6,1 m alempana olevan Pielisen vesistä. Järven länsipuolella kohoavien vaarojen jono kulkee eteläpään Mäntylamminkalliolta aina pohjoispään Ryläykselle jatkuen siitä eteenpäin.

Vettä Herajärveen tuovat 52,2 metriä ylempänä olevasta Pusonjärvestä laskeva Pusonjoki sekä 19,8 metriä ylempänä olevasta Jerosta laskeva Myllypuro. Lisäksi Herajärveen laskee lukuisa määrä pienempiä pikkupuroja, mm. Mäntypuro ja Honkapuro.

Orivirran salmi Herajärven Yläselän ja Alaselän välissä. Kuva Ismo Homanen.

Lukuisten saarten ja salmien erottamina ovat omiksi selikseen muodostuneet Eteläpäänselkä, Riihiselkä, Mäntyselkä, Yläselkä, Alaselkä, Kukkonurmenselkä ja Pohjoispäänselkä. Herajärven vedet ovat olleet ennen 1750-lukua n. 10 metriä korkeammalla. Järven laskun jälkeen pinta on asettunut nykyiselle tasolleen.

Lähde: Pölönen Toivo 1999: Puson perukoilta Herajärven heinämailta - Kyläkirja Kontiolahdelta, 338 sivua. Omakustanne.

Herajärven valuma-alue

Kartta Herajoen valuma-alueesta.

Lisätietoja

JärviWiki

Kartta